I’mO na školách a škôlkach

I’mO na školách a škôlkach
I’mO je online vzdelávací program, ktorý na školách a škôlkach využívajú pri práci s deťmi učitelia, špeciálni a sociálni pedagógovia, psychológovia, výchovní poradcovia i asistenti

Program odporúčajú inštitúcie ako SPU a MSVVaS SR cez projekt "Učíme na diaľku", a taktiež CPPPaP prostredníctvom porád a konferencií.

Je vhodný aj pri práci s deťmi s poruchami učenia a správania (napr. narušená komunikačná schopnosť, Dyslexia, Dysgrafia, Aspergerov syndróm, ADD, ADHD, Autizmus) a pri učení v špeciálnych triedach.

ImO sa využíva v ZŠ aj MŠ, na Rozvoji špecifických funkcií/ zručností, na hodinách či krúžkoch (najmä slovenského a anglického jazyka), na sedeniach s deťmi, v školskom klube, prezenčne aj dištančne.

I’mO výborne pomáha deťom zvyšovať plasticitu mozgu. Využívajú pri tom prepájanie ľavej a pravej hemisféry i rôzne typy pamäti, ako zrakovú, sluchovú, pohybovú a ich vzájomné kombinácie. Pracujú s asociáciami a rôznym typom informácií. Taktiež získavajú návyky pre efektívnejšie učenie sa. Výrazne sa zlepšujú v sústredení, komunikácii, kreativite, dedukcii, v čítaní počúvaní s porozumením. Viacej si dokážu odvodiť a pohotovejšie reagujú. Ďalšie príklady precvičovania techník sú uvedené v Ťahákoch.

Pri práci v skupine dochádza k vzájomnému rešpektovaniu sa spolužiakov medzi sebou i s pedagógom. V triede je lepšia disciplína. Využívanie programu na školách či škôlkach je zároveň výborná prevencia proti šikane.  

Ako s programom pracovať?
Prihláste sa zdarma na webinár alebo si pozrite videonávod pre , resp. .
Taktiež je možné si bez viazanosti  vyskúšať I’mO na 3 dni zdarma!

Aktuálny Vianočný cenník nájdete tu.

Od roku 2015 sa do projektu ImO zapojilo viac než 400 škôl a škôlok.
Naša vízia: Využívanie programu I’mO na 80% ZŠ a MŠ.

Poznaj sám seba a poznáš celý svet! (Sokrates)

Vznik I'mO

alebo Ako to celé začalo.

Vznik I'mO

Doučovala som už na strednej škole. Bavilo ma prispôsobovať vysvetľovanie učiva rôznym ľuďom. Asi ťa neprekvapí, že som sa stala učiteľkou. Za tieto desiatky rokov som spoznala veľa ľudí s rôznymi poruchami učenia. Pritom to boli šikovní a inteligentní ľudia. Skús si predstaviť, že prečítaš článok a vôbec nevieš, o čom si čítal. Nevieš sa sústrediť a na všetko potrebuješ viac času. Rozmýšľala som, ako im pomôcť. Našla som spôsob, ako zlepšiť ich sústredenie. Ako si uvedomia význam slov, pochopia ich a zapamätajú si ich. Zlepšenie žiakov v škole prišlo takmer okamžite. 

Jedného dňa za mnou prišiel môj dobrý kamarát. Mal problémy s komunikáciou a pamäťou. Ako sa to prejavovalo? Boli dni, kedy nevedel plynule hovoriť, pretože si nemohol spomenúť na viaceré slová. Nakoľko cestoval do zahraničia, súrne potreboval rozprávať v cudzom jazyku. Preto ma poprosil o pomoc. Na základe mojich skúseností som začala pracovať na technikách učenia sa. Spolu s metódami, ktoré využívajú vrcholoví športovci, obchodníci a manažéri, vznikol vzdelávací program I’mO.

Po 4 rokoch a konzultáciách so špeciálnymi pedagógmi aj psychológmi sme upravili program na online do dnešnej podoby. V súčasnosti ImO pomáha deťom, rodičom i pedagógom na materských a základných školách. 

Mgr. Katarína Adamcová
autorka programu I’mO (I’m Original)

Kontaktuj nás

captcha